امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری قزوین و شرکت بین المللی نورینکو برای پروژه تراموای قزوین