شهرداري مركز
قزوین شهر چهار انبیاء و چهارمین حرم اهل بیت (ع) وپایتخت هنر خوشنویسی ایران
شهرداري مركز
1. مناقصه انتخاب مشاور پايه 1 و 2 سدسازي
2. مزايده واگذاري يک قطعه زمين واقع در ملاصدرا، انديشه 6