پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

قاسمی:

به مناسبت آغاز سال تحصیلی بیش از 4 هزار متر نقاشی دیواری در مدارس شهر قزوین اجرا شد

داریوش قاسمی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: با توجه به فرارسیدن سال تحصیلی جدید، یش از 4هزار متر نقاشی دیواری در مدارس سطح شهر، به ویژه مناطق کم برخوردار و نواحی منفصل شهری، با هدف ایجاد روحیه نشاط برای دانش آموزان و ارتقای سطح زیبایی شهر اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین؛ قاسمی با اشاره به فرارسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید گفت: از آنجا که دانش آموزان آینده سازان این سرزمین هستند، باید برای ایجاد انگیزه و ترغیب آن ها برنامه ریزی شود، نقاشی دیواری می تواند در ایجاد روحیه نشاط برای آن ها موثر واقع شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری عنوان کرد: نقاشی دیواری در بیش از 19 مدرسه سطح شهر با بهره گیری از توانمندی هنرمندان جوان و خلاق قزوین اجرا شده است.

قاسمی گفت: این نقاشی دیواری ها با محوریت مناطق کم برخوردار انجام شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط