پیشنهادات

کاربر محترم ! شما مي توانيد هر گونه پيشنهاد، انتقاد و يا درخواست مرتبط با شهرداري قزوين را از طريق تکميل فرم زير براي ما ارسال داريد. از توجه و همکاري صميمانه شما سپاسگزاريم.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

شما مي توانيد از طريق تماس با ما پيام خود را به مسوول مورد نظر ارسال نماييد.

 

نشاني: قزوين - خيابان شهرداري - شهرداري مرکز - اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين

شهرداري قزوين : 02833227001 الي 02833227005

نمابر :  02833227009

روابط عمومي: 02833239284 

پيامک : 30002309

 نشاني پست الکترونيک:

pr@qazvin.ir

shahrdariqazvin.pr@gmail.com