21 درصد هدیه خوش حسابی در صورت پرداخت نقدی هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم به شهروندان تعلق می گیرد

سید تقی مجابی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین گفت: شهروندانی که نسبت به پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم به صورت نقدی از تاریخ 28 تا 30 مهرماه سال جاری اقدام کنند به میزان 21...

۱۳۹۸/۰۷/۲۹