كاربر محترم شما مي توانيد از طريق نسخه اينترنتي ثبت شكايات و انتقادات پيام خود را ثبت و نتايج را پيگيري نماييد شايان ذكر است كه پس از ورود به سامانه مذكور در قسمت گروه موضوعي مورد شكايات را انتخاب و سپس اقدام به ثبت پيام خود نماييد.

 

درخواستها

کاربر محترم ! شما مي توانيد هر گونه انتقاد و يا درخواست مرتبط با بازرسي شهرداري قزوين را از طريق تکميل فرم زير براي ما ارسال داريد. با تشكر

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.