دومین همایش "تجلیل از نام آوران فرهنگ و هنر" قزوین