دیدار شهردار قزوین، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با خانواده زنده یاد سید کریم مومنی پهلوان نیکنام کشتی قزوین