دیدار فرزین بهنامی‌فر، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین