دیدار مرتضی علیخانی، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری با سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین