مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرداری قزوین