دیدار یدالله ملکی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین با سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین