حضور سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین، در تظاهرات ضد آمریکایی –صهیونیستی و گرامیداشت یاد و خاطره فرمانده پر افتخار و سرافراز سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی