دیدار علی رحمانی، فرماندار شهرستان بویین زهرا با سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین