آئین افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین