دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران استان قزوین با سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین