دیدار منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین، به همراه تعدادی از مدیران کل استانداری با سیاوش طاهرخانی شهردار و حکمت اله داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین