حضور مدیران شهری در راهپیمایی به مناسبت فرارسیدن روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز