آب انبار حكيم در انتهاي بازارچه سپه واقع شده و باني آن حاج ميرزا آقاي حكيم است. اين آب انبار داراي سردري زيبا با رسمي بندي است . راه شير آب انبار سي و پنج پله سنگي دارد، مخزن آب انبار از شفته آهك با روكش ساروج ساخته شده و گنجايش آن در حدود نهصد متر مكعب است. در مقابل سردر اين آب انبار سقاخانه اي هم زمان با آب انبار شكل گرفته است.