دانشگاه ها دانشگاه ها

رديف

نام دانشگاه

آدرس

سايت

تلفن

1

دانشگاه ‌بين‌المللي امام‌خميني(ره)

قزوين: بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، روبروي صداوسيماي قزوين

http://www.ikiu.ac.ir/fa/

02833780021

2

دانشگاه پيام‌نور مرکز قزوين

قزوين:(ساختمان مرکزي) بلوار شهيد مدرس، ابتداي خيابان شهرداري

قزوين:(ساختمان دانشگاه)خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات

http://qazvin.pnu.ac.ir/Portal/Home/

 

02833224024

02833336366

3

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان قزوين

قزوين: بلوار شهيد باهنر، دانشگاه علوم پزشکي قزوين

http://www.qums.ac.ir/Portal/Home/

 

02833336001

4

دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

قزوين، خيابان دانشگاه، بلوار نخبگان، مجتمع شهيد عباسپور

https://www.qiau.ac.ir/

 

02833665275

5

دانشکده فني و حرفه‌اي شهيدبابايي

قزوين، خيابان شهيد بابايي

http://p-qazvin.tvu.ac.ir/

 

02833350201

02833350202

6

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي-غيردولتي علامه قزويني

قزوين: خيابان شهيد بابائي، کوچه 27(پورمطبوع)-پلاک 104

http://www.allamehghazvini.ac.ir/

 

02833675559

7

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي دارالفنون

قزوين: ميدان شهيد حسن پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهيد باهنر، جنب پمپ گاز، نبش خيابان مديريت، (محل سابق پرديس دانشگاه فرهنگيان)

http://darolfonoon.ac.ir/

 

02833789001

8

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي رجاء

قزوين: بلوار امام خميني، خيابان نوروزيان، جنب خوابگاه بين الملل، مرکز آموزش عالي رجاء

http://raja.ac.ir/index.aspx

 

 

02833677101

9

مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي-غيردولتي علامه دهخدا

قزوين: پونك،بلوار اميركبير-خيابان قائم جنوبي-موسسه آموزش عالي علامه دهخدا

http://www.adi.ac.ir/

 

02833655405

02833655404

10

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي غزالي

قزويـن - شهرک مينودر - بالاتر از ميدان ايران دوچرخ - جنب ساختمانهاي تعاوني شيشه - موسسه آموزش عالي غزالي

http://www.ghazali.ac.ir/

 

02833790291

11

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي کوثر

قزوين خيابان راه آهن، پايين تر از مسجد جوادالائمه، جنب بانک مسکن

http://188.159.13.131/

 

02833574030

12

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي سهروردي

 

 

قزوين: ساختمان شماره يک: بلوار امام خميني - جنب صدا و سيما حكمت 72 موسسه آموزش عالي سهروردي

ساختمان شماره 2: چهار راه وليعصر به سمت ميدان مينودر بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي ورزشگاه شهيد رجايي

http://www.soh-ins.ac.ir/

 

02833697120

13

مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي-غيردولتي ميرعماد

قزوين: بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)، کوچه حکمت 55

http://www.me.ac.ir/

02833681008

02833681009

14

موسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه رفيعي

آدرس ساختمان اداري: قزوين - خيابان شهيد بابايي- دانشکده فني شهيد بابايي

http://arq.ac.ir/

 

 

02833340470