گفتگوي جالب عروسک "خان بابا "با وزير کشور کليپ زيباي عليرضا قرباني در بناي تاريخي سعدالسلطنه
 اجراي ارکستر سمفونيک تهران به رهبري شهرداد روحاني