نام بوستان آدرس سال تاسيس
بوستان آزاديخيابان امام (ره) سبزه ميدان 0
بوستان کوچه چراغ برقپيغمبريه کوچه چراغ برق 1360
بوستان ابن سينادوراهي همدان 1383
بوستان نارنجکمربندي جمهوري اسلامي (شرق ميدان تره بار) 1385
بوستان رزانتهاي خيابان را ه آهن 1379
بوستان رضوانمحوطه مزار شهداء 1382
بوستان آتش نشانيميدان تهران قديم ضلع جنوب آتشنشاني باغ دبير 1368
بوستان آمنه خاتون (بلاغي )خيابان بلاغي داخل کوچه روبروي آمنه خاتون1366
بوستان مطهريکمربندي جمهوري اسلامي 1356
بوستان 22 بهمنخيابان راه آهن کوچه بيمارستان 1387
بوستان مسجد صفاجاده رشت جنوب شهرک دانش ( پل اتوبان زنجان )1380
بوستان مادر (سه گوش انتهاي نواب )سه گوشي انتهاي خيابان نواب (شرق ميدان مادر ) 1364
بوستان شهداءکمربندي شهيد بهشتي (انتهاي خيابان حيدري) 1358
بوستان مجاهدخيابان سعدي شمالي داخل کوچه جنب بنياد مسکن روستايي 1382
بوستان شهيد باباييخيابان نواب بالاتر از راهنمايي ورانندگي 1362
بوستان بانوي بهشتمجتمع ادارات 1384
بوستان ملت ومعابر اطرافبلوار مدرس(روبروي خيابان شهرداري) 1301
بوستان بهشتيولي عصر 1355
بوستان دهخدا وپارکينگکمربندي شهيد بهشتي 1368
بوستان الغديرخيابان دانشگاه (جنب دادسرا) 1382
بوستان توحيدخيابان توحيد 1358
بوستان فردوسيخيابان فردوسي شمالي 1360

Pages: 1  2