لایروبی کانال محوطه پایانه آزادگان از ایجاد مشکلات احتمالی بارندگی‌های شدید اخیر جلوگیری کرد

علی محمدحسینی، مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قزوین گفت: لایروبی به موقع کانال موجود در محوطه پایانه آزادگان از ایجاد مشکلات احتمالی بارندگی‌های شدید اخیر جلوگیری کرد.

4/9/2019