ارتقاء کیفیت ارائه خدمات شهرسازی با راه‌اندازی سامانه گزارش‌های الکترونیکی مهندسان ناظر

حمید ضیائی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: اقدامات خوبی در راستای اجرای مقررات ملی ساختمان و مصوبات شورای عالی شهرسازی و ارتقای کیفی سیما و منظر شهری از سوی شهرداری قزوین صورت...

10/23/2019

21 درصد هدیه خوش حسابی در صورت پرداخت نقدی هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم به شهروندان تعلق می گیرد

سید تقی مجابی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین گفت: شهروندانی که نسبت به پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم به صورت نقدی از تاریخ 28 تا 30 مهرماه سال جاری اقدام کنند به میزان 21...

10/21/2019