پروژه برج هاي مسكوني پونك با اعتباري بالغ بر 640 ميليارد ريال در مرداد ماه سال 1390 آغاز به كار كرد. مدت بهره برداري اين پروژه 31 ماه بوده و در7برج 17 طبقه (586 واحد) توسط شركت ابداع محيط طراحي و با نظارت معاونت عمراني شهرداري قزوين و پيمانكاري شركت ملي ساختمان در ناحيه پونک قزوين در دست احداث است.متولي اين پروژه معاونت عمراني و نحوه تامين مالي آن از طريق اوراق مشاركت صورت گرفته است.