┘àÏ▒Ϻ┌®Ï▓ Ï│┘èϺϡϬ┘è ┘àÏ▒Ϻ┌®Ï▓ Ï│┘èϺϡϬ┘è

عالي قاپو

سر در عالي قاپو در دوره سلطنت شاه طهماسب (983- 930ه. ق ) ساخته و در زمان سلطنت شاه عباس اول( 1028- 985ه. ق ) به صورت كنوني تغيير شكل يافت. اين سردر، ورودي اصلي به دولتخانه دوران صفويه به شمار مي‌آمد. بناي سردر شامل ايوان رفيع ورودي با قوس تيزه دار و سه رديف طاق نما در طرفين آن است. گوشواره هايي با ستون نماهاي آجري در دو طبقه نماي سردر را تكميل مي كنند. هشتي متصل به ايوان ورودي به شكل هشت ضلعي است و در طرفين محور ورودي آن اتاق هاي نگهباني قرار دارد. در اين هشتي پلكان هايي ديده مي شود كه به طبقه بالا، جايگاه نقاره زنان راه مي يابند. كتيبه و شباك كاشي تنها تزيينات باقي مانده در ايوان ورودي است. اين كتيبه به خط ثلث و به قلم عليرضا عباسي، نقاش و خطاط معروف صفويه است.