فاز دوم آرامستان بهشت حسيني

 پروژه فاز دوم آرامستان بهشت حسيني با همکاري شرکت اميد به کار کرج به عنوان پيمانکار اين پروژه در ضلع جنوبي با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال در حال احداث است. اين پروژه با هدف ساخت 7 هزار و 500 قبر در دستور کار قرارگرفته و داراي آرامگاه هاي خصوصي ، فضاي اسلامي و مدرن با طرح هاي اسلامي و سنتي است. اين آرامستان به صورت خدماتي و تفريحي با قبور 2 و 3 طبقه و امکانات رفاهي نظير پار يکنگ، حسينيه  جهت برگزاري مراسم ، بازيگاه و تفرجگاه که در شرق آرامستان طراحي شده است ساخته مي  شود. لازم به ذکر است شهرداري منطقه 1 به عنوان دستگاه ناظر در اين پروژه فعاليت مي کند.